Γεωλογία - Διαχείρηση Φυσικών Πόρων & Περιβαλλοντικό πρόγραμμα - Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ( Διδάσκων καθηγητής - Υπεύθυνος προγράμματος: Μιχαήλ Ιωάννου Κατσίπης, Πολ. - Μηχ. Ε.Μ.Π. )